REKISTERISELOSTE

Tämä rekisteriseloste koskee verkkokauppa HoivanKaren käsittelemiä henkilötietoja, henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisesti.

REKISTERINPITÄJÄ
Tmi HoivanKare
Heikkiläntie 1B1
40270 Palokka
y-tunnus: 2068742-8

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA
Katja Marttinen
Heikkiläntie 1B1
40270 Palokka
+358503385325
info@hoivankare.fi

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Hoivankare verkkokaupan asiakasrekisteri koostetaan ostotapahtuman yhteydessä kerätyistä tiedoista. Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja toimitusten perille saattamiseen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseksi, tilastollisiin tarkoituksiin tai mainontaan. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Rekisterin sisältämät tiedot
Nimi
Lähiosoite, postinumero sekä postitoimipaikka
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Yrityksen nimi
Tiedot tilauksesta

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisesti eikä siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoverkko ja laitteisto on suojattu käyttöoikeuksin ja asianmukaisin teknisin ratkaisuin.
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, vaatia korjattavaksi tai poistettavaksi omat tietonsa asiakasrekisteristä.
Asiakkaalla on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemään itseään koskevia tietoja mainontaan, suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyynnöt tulee esittää sähköpostilla
info@hoivankare.fi

23.3.2017